Loading...

Bildiriler Microsoft Word belgesi formatında ve A4 kâğıt boyutuna göre hazırlanmalıdır.

Sayfanın alt ve üst kenarlarından 3 cm; solundan 4 cm, sağından 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgide ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.

Bildiriler, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır. Tablo, dipnot ve kaynaklar 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı, satır aralığı 1,5 satır olmalıdır. Paragrafta asılı (ilk satır) girinti 1,5 cm olmalıdır.

Başlıklar paragraf başları ile hizalı, kalın (bold), Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Konu başlıkları roma rakamı, büyük harf, rakam, küçük harf vd. şeklinde sıralanmalıdır.

Bildirinin konu başlığı büyük harfle, kalın (bold), ortalanmış olarak yazılmalı, konu başlığının altında sağ tarafa yaslanmış olarak yazarın adı – soyadı yer almalı, sayfa altına numarasız (*) işareti ile dipnot verilerek yazarın akademik unvanı, kurumu, ORCİD numarası ve e-posta adresi yazılmalıdır.

İlk sayfada, bildiri başlığı ve yazar bilgilerinin adından en az ikişer paragraf ve 300 – 500  kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette de başlık yer almalıdır.

Özetin altına Türkçe ve İngilizce 5’er anahtar kelime eklenmelidir.

Dipnotlarda, eserin yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları belirtilen sıra ile yer almalıdır.

Tablo ve grafikler ayrı ayrı numaralandırılmalı (Örn: Tablo 1), tablonun veya grafiğin alıntı olması halinde hemen altında kaynağı belirtilmelidir.

Bildirilerin başka bir akademik etkinlikte yahut kitap, dergi ve benzeri basılı eserde, internet sitelerinde ve benzeri alanlarda yayımlanmamış ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmayan özgün çalışma olması gerekmektedir.

Kaynakça, bildirinin sonunda yer almalıdır.