Loading...

III. BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN AKADEMİK TEBLİĞLER LİSTESİ

 • Prof. Dr. Mariam JIKIA (Georgian Technical University Faculty of Law and International Relations) / Assoc. Prof. Dr. Sophio Demetrashvili (Georgian Technical University Faculty of Law and International Relations), The Main Challenges of E-Elections: Pros and Cons
 • Prof. Dr. Mustafa AKSU(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Yapay Zekâ Üzerinden Gerçekleştirilen İrade Açıklamalarının İrade Özerkliği Kapsamında Açıklanabilirliği Sorunu Üzerine
 • Prof. Dr. Murat BALCI, (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Otonom Silah Sistemlerinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu
 • Prof. Dr. Eylem AKSOY RETORNAZ – (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Çocukların Siber Alanda Cinsel Amaçlar İçin Teşviki (Cyber-Groomıng)
 • Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN – (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Sosyal Medyanın Dezenformasyonla İmtihanı
 • Doç. Dr. Cahit SULUK – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Dijitalleşmenin Getirdiği Telif Sorunları Ve Çare Arayışları
 • Doç. Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN – (Hakim), Yapay Zekânın Ürettiği Tasarımlarda Hukuki Sorumluluk
 • Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Elektronik Kıymetli Evrak Ve Hukuki Niteliği – Alman, İsviçre Ve Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirilme
 • Doç. Dr. Hacı KARA(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Gemi Veya Deniz Araçlarının Alım – Satım Veya Kiralanma Sözleşmelerinde Kripto Para Birimi Kullanılması
 • Doç. Dr. Memduh ASLAN – (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Gayrimenkul Sertifikası Ve Kira Sertifikalarının Akıllı Sözleşmelerle Aracısız Devrinin Bina İnşaat Maliyetlerinin Finansmanına Ve Mülkiyet Hakkı Devrine Etkisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emrah GEÇER – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Vergi İdaresinin Dijital Dönüşümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Arzu KALYON – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Dijital Pazarlama Ve Satış Yolu İle Kazançların Vergilendirilmesi Ve Güncel Gelişmeler
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Geçmişten Günümüze Medeni Usul Hukukunda Dijitalleşme Yapay Zekâ Usul Hukukunda Gerçekten İşe Yarar Mı?
 • Dr. Öğr. Üyesi Şaban Cankat TAŞKIN – (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Yapay Zekânın Ceza Muhakemesinde İddia ve Hüküm Makamında Bulunmasına İlişkin Düşünceler
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇATLI – (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Yapay Zekanın Rolü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL – (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Bilişim Teknolojisinde Bir Suistimal Örneği: Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçları
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurten ÖZTÜRK – (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Türk Ceza Hukukunda Yeni Bir Suç Tipi Olarak Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Israrlı Takip Suçu
 • Dr. Öğr. Üyesi Alper IŞIK – (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Siber Güvenlik Ve Bilgi Güvenliği Yönetimine Dair Uluslararası Standartlar ve Düzenlemeler
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK – (Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Platform Regülasyonu Ve Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Düzenlemesi (Dıgıtal Market Act) Üzerine Değerlendirmeler
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem KARATEPE KAYA – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Sustainability and Digitalisation: Challenges And Opportunities For Corporate Governance
 • Mehnaz BEGUM – (PhD candidate, Islamia College university, Pakistan), Analysis of Online Dispute Resolution mechanism and its significant role in Pakistan
 • Lecturer Dr. Neriman KILIÇ – (Istanbul Medeniyet University Faculty Of Law), Protection of Digital Assets and International Investment Law
 • Arş. Gör. Dr. Elif Irmak BÜYÜK – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi) Blokzincir Teknolojisindeki Verilerin Delil Niteliğinin Hukuk Yargılaması Bakımından İncelenmesi
 • Arş. Gör. Salih KARADENİZ – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi), Hukukta Yapay Zeka Kullanımı – Hakim Yapay Zeka
 • Arş. Gör. İlkay ELBEY, (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi) Bilişim Yoluyla” Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçuna Güncel Bir Örnek: Twitch Bit Scam Olayları
 • Arş. Gör. Dr. Osman Gazi ÜNAL – (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi) , Kripto Para Madenciliği Ve Ceza Hukuku Sorumluluğu
 • Öğr. Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ, (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi) Siber Zorbalıkla Mücadelede Yeni Arayışlar
 • Öğr. Gör. Dr. Samet TATAR – (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi), Amerikan Hukukunda Sosyal Medya Platformlarının Düzenlenme Ve Denetlenme Sorunsalı
 • Dr. Ahmet Çağrı YILMAZ – (Avukat), Yapay Zeka Destekli Silahların Hukuksal Yapısı
 • Dr. Süleyman KIRAN – (Avukat), NFT’lerin Bilet Olarak Kullanılmasının Hukuki Değerlendirmesi
 • Arş. Gör. Veysel TOPUZ – (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi) Bir Sosyal Mühendislik Yöntemi Olarak Phishing (Olta Avcılığı)
 • Arş. Gör. Alperen Asım KORUK – (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi) Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Yönünden Hizmet Olarak Yazılım (Saas) Ödemelerinin Nitelendirilmesi
 • Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ – (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi), Elektronik Defter, Beyanname Ve Faturalar Üzerinden Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik Emsal Veri Tabanı Oluşturulması
 • Av. Halil Emre GÜRLER – (Avukat), Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zekada Sözleşme Dışı Sorumluluğa İlişkin 28.9.2022 Tarihli Önerisinin Değerlendirilmesi
 • Av. Işıl Selen DENEMEÇ – (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Hukuk Müşaviri), Veri Madenciliği Ve Telif Hukuku
 • Av. Cemal ARAALAN – (Avukat), DAO’ların Masak Mevzuatı Ve Adi Şirket Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi
 • Av. İlayda Elif AKSÜT – (Avukat) Ekonomik Arka Planında, Hukuki Ve Teknik Yönleri İtibariyle; Kripto Para Ve Yasa Dışı Meta Dolaşımı İlişkisi
 • Av. Şevval CEYHAN – (Avukat), Kişisel Verilere İlişkin Önemli Koruma: Dijital Tehditler Karşısında Çocuk
 • Av. Deniz BAYTEMUR KÖKSAL – (Avukat), Kripto Varlık Piyasalarına İlişkin Ab Tüzük Teklifi Ve Mevzuatımız İçin Düzenleme Önerileri
 • Av. Sinem ÖZYİĞİT – (Avukat), Karşılaştırmalı Hukuktaki Gelişmeler Işığında Deepfake Teknolojisinin Regülasyonu Ve Türk Hukuku İçin Öneriler
 • Firdausi FIRDAUS – (University Of Barcelona) – Artificial Intelligence in Digital Economy From Indonesia Interest in Multidiscplinary Approach
 • Kerime TOPRAK, (Swansea University/England), Legal Fight Against Ransomware-Related Crimes In The United States
 • Fatmanur CEBECİ ÇORUM – (Swansea University/England), Can AI Be An Inventor? An International Analysis In The Light Of ‘Dabus’ Decisions
 • Furkan BULUT – (Swansea University/England) The Assessment Of The EU Product Liability Regime In The Context Of Artificial Intelligence And Related Emerging Technologies: A New Era?
 • Dr. Roza JUMABEKOVA- (Yessenov University Kazakistan) – Dr. Bagdat Auyeshova – (Yessenov University Kazakistan) The Role Of IT İn Activating Anticorruption Potential Of Civil Society.