Loading...

Bilişim ve teknoloji hukuku öğrenci makale yarışması

pexels-canva-studio-3194519

HUKUK ÖĞRENCİLERİ BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU KONULU MAKALE YARIŞMASI DUYURUSU

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneğimiz tarafından, hukuk fakültesi öğrencilerinin bilişim ve teknoloji hukukuna ilgi duyması ve öğrencilerin akademik çalışma yapmaya teşvik edilmesi ve başarılı olanların ödüllendirilmesi amacıyla, sempozyum kapsamında makale yarışması düzenlenecektir.

Yarışmada ilk üç sırayı alan öğrencilere ödülleri 19 – 20 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu’nda takdim edilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 1. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu makale yarışmasına, hukuk fakültelerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri katılabilecektir.

A.  BAŞVURU

1- Başvurucu, makalesini ve güncel öğrenci belgesini son gönderim tarihinden önce [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletecektir.

2- Başvuruculara başvurularının ulaştığına dair bilgilendirme maili, başvurdukları andan itibaren 48 saat içerisinde gönderdikleri mail adresine iletilecektir.

3- Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar.

4- Yarışmaya katılım herhangi bir ücrete tabi değildir.

5- Yarışmaya katılmak amacıyla makale gönderen başvurucular bu duyurudaki koşulları kabul etmiş sayılır.

pexels-vlada-karpovich-4050347
pexels-tara-winstead-8386440

B.  MAKALE KONULARI

Yarışma kapsamında gönderilecek makalelerin konusu, şu başlıklarından biri hakkında olmalıdır:

 1. Blokzincir
 2. Bilişim Etiği
 3. Dijital Bağımlılık
 4. Metaverse
 5. Yapay Zekâ
 6. Kripto Varlıklar
 7. Fikrî Mülkiyet
 8. E-Ticaret
 9. Sosyal Medya
 10. Bilişim Suçları
 11. Elektronik Haberleşme
 12. Elektronik Para & Kitle Fonlama
 13. Dijital Dönüşüm

C.  ÖDÜLLER

  1. a) Yarışmada dereceye giren öğrencilere aşağıdaki ödüller takdim edilecektir;
 1. 1. olan öğrenciye: 3.000 TL eğitim yardımı,
 2. 2. olan öğrenciye: 2.000 TL eğitim yardımı,
 3. 3. olan öğrenciye: 1.000 TL eğitim yardımı,
 4. yapılacaktır.
 5. b) Ayrıca makalelerin uygun bulunması halinde, Sempozyum’da makalelerin sunulması olanağı da tanınacaktır.
 6. c) İlk on sırayı alan makale ve uygun görülen diğer makaleler, elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.
pexels-anna-shvets-6250930
pexels-cottonbro-3205568

D.  MAKALE YAZIM KURALLARI

 1. 1. Makaleler bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisine uygun olmalıdır.
 2. 2. Makale metinleri kaynakça ve özet hariç, en fazla 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
 3. 3. Makaleler Microsoft Word belgesi formatında ve A4 kâğıt boyutuna göre hazırlanmalıdır.
 4. 4. Sayfanın alt ve üst kenarlarından 3 cm; solundan 4 cm, sağından 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgide ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. 5. Makaleler, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır. Tablo, dipnot ve kaynakça 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 6. 6. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı, satır aralığı 1,5 satır olmalıdır. Paragrafta asılı (ilk satır) girinti 1,5 cm olmalıdır.
 7. 7. Başlıklar paragraf başları ile hizalı, kalın (bold), Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Konu başlıkları roma rakamı, büyük harf, rakam, küçük harf vd. şeklinde sıralanmalıdır.
 8. 8. Makalenin konu başlığı büyük harfle, kalın (bold), ortalanmış olarak yazılmalı, konu başlığının altında sağ tarafa yaslanmış olarak yazarın adı – soyadı yer almalı, sayfa altına numarasız (*) işareti ile dipnot verilerek yazarın öğrenim gördüğü veya mezun olduğu hukuk fakültesi ve e-posta adresi yazılmalıdır.
 9. 9. İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce makale başlığı ve yazar bilgilerinin ardından 300 – 500 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
 10. 10. Özetlerin altına Türkçe ve İngilizce 5’er anahtar kelime eklenmelidir.
 11. 11. Dipnotlarda, eserin yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları belirtilen sıra ile yer almalıdır.
 12. 12. Tablo ve grafikler ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin alıntı olması halinde hemen altında kaynağı belirtilmelidir.
 13. 13. Makalelerin başka bir akademik etkinlikte yahut kitap, dergi ve benzeri basılı eserde, internet sitelerinde ve benzeri alanlarda yayımlanmamış ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmayan özgün çalışma olması gerekmektedir.
 14. 14. Kaynakça, makalenin sonunda yer almalıdır.
 15. 15. Makalenin kapak sayfasından sonra, içindekiler listesi ve kısaltmalar cetveline yer verilmelidir.

E.  MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. 1. Yarışma kapsamında gönderilecek olan öğrenci makaleleri, yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
 2. 2. Makaleler öğrencilerin isimlerini ve öğrenim gördükleri üniversite bilgisi çıkartılarak jüri üyelerine gönderilecektir.
 3. 3. Hakem heyeti, beş kişilik akademisyenden oluşacaktır.
 4. 4. Her hakem makaleyi birbirinden bağımsız olarak 100 puan üzerinden (şekil, içerik, konu bütünlüğü, kaynakların kullanımı, kaynak yeterliliği vb.) puanlayacak, bu puanların ortalaması makalenin puanı olacaktır.
 5. 5. Toplamda 70 puana ulaşamayan makaleler elenecektir. 70 puana ulaşamayan makale olursa, yarışmanın kazananı olmayacaktır.
 6. 6. Gönderilen makalenin benzerlik raporu, %30 ve daha fazla çıkarsa makale hakem aşamasına geçmeden reddedilecektir.
pexels-mikhail-nilov-8730176
pexels-pixabay-355948

F.  YARIŞMANIN DİLİ

Yarışma kapsamında gönderilecek olan makaleler, Türkçe olarak kaleme alınacaktır.  

G.  YARIŞMA TAKVİMİ

 • 10 Ekim 2022 → Makale Son Gönderim Tarihi
 • 20 Ekim 2022 → Makale Yarışması Sonucunun İlanı
 • 19 Kasım 2022 → Ödüllerin takdimi

H.  BAŞVURU VE İLETİŞİM

Yarışmaya makale gönderimi, yarışma hakkında her türlü soru, görüş ve önerileriniz için:

Arş. Gör. Salih KARADENİZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

E-posta: [email protected]