Loading...

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği’nce tarafıma iletilen aydınlatma metni ile, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımla ilgili olarak gerekli bilgiyi alabilmem için, Bilişim ve Teknoloji Derneği Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı ve okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.   

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Meslek, Akademik Unvan, İkamet Edilen Ülke ve Şehir, Özgeçmiş bilgilerimin Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Amacıyla işlenmesine,

Ad, Soyad, Telefon No, E-Posta Adresi bilgilerimin bilgilendirme amaçlı ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesine,

Açık rıza göstermekteyim. Söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ve işlenme amacına yönelik açık rızamı, yukarıda kutucuklara paraf atarak ortaya koymaktayım. Açık rızam olmayan faaliyetlerin kutucuklarını boş bıraktığımı beyan ederim.

Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın da bilincindeyim.